کلــبه ی مــریــم

به نـام خـدای آفـریـنـنـده ی خــلـیـج هـمـیـشـه پـارس

لـ ــــــ ـــیوان پـــ ــــ ـــر

                              نیــ ـــمه ی پر  لــ ــیوان عشــ ــق مان را ببین                  مــــ ـــن...تـــ ـــو...چای شـ ــــیرین !!!                                    تـ ــــــــو هم مــ ـــیزنی...                                                                       مـــ ... ادامه مطلب
/ 215 نظر / 28 بازدید
شهریور 94
1 پست
آذر 92
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
11 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
8 پست
آبان 89
1 پست