کلــبه ی مــریــم

به نـام خـدای آفـریـنـنـده ی خــلـیـج هـمـیـشـه پـارس

خـــــــوش غیــــــــــرت

خورشــــــــــــید را در آغـــــــــــــوش گرفته‌ای پاهایـــــــــــت را به بو٣ــــــه‌های دریا سپــــــــرده‌ای مووهایت را به دســــــــــتِ نسیم.  چه خوش‌ غیرتـــــــــــم من! پ.ن:سلـــــــــــــــــــام بهرادی جونم.......سلــــــــــــــــــام زندگی ... ادامه مطلب
/ 55 نظر / 31 بازدید

نوروز 1390 خجسته باد

سلامتی           سعادت                      سیادت                                 سرور                      سروری           سبزیسرزندگی هفت سین سفره زندگیتان باشد.    نــــوروز 1390 خــجــســته بـــادهـــر روزتـــان نــوروز         ... ادامه مطلب
/ 58 نظر / 33 بازدید

ســـــــــــــال 90

پیـــــــــــش بینــــــــی کرده ام که همه چیـــــــــــز بهتر میشود در ســـــــــــــــال نود!!! و گــــــــــــــــذر خواهــــــــــــیم کرد از سختـــــــــــــــــــــی ها و اتفاق های بـــــــــــــــد!!!! مــــــــــــن ... ادامه مطلب
/ 114 نظر / 32 بازدید

قــــــــــــدم

                           بــــیا امشب کمــــی برگــــ‌ها را قــــــدم بزنیم                          نــــــــــگران نبــــــــاش  کســـــی ما را با هـــــــــم نخواهد دیــــــــد                 اگر هـــــــــم دید؛ خیالـــــــــ ی ... ادامه مطلب
/ 559 نظر / 31 بازدید

ع ــــــــ ـــــشق

پشـــــ ــــ ـــــت پلک‌هات خـــــ ــــــان ـه کرده‌ام.                                       حالا هرچــ ــــ ـــه می‌خواهــ ـــ ـــی              چشم‌هایـــــ ــــــــت را به ‌رویــــ ــــ ــــم ... ادامه مطلب
/ 124 نظر / 31 بازدید

دلتنــــــــــگی

                          دلتــــ  ــــنگ که می‌شوی                      چشــــ ـــــم‌هایــ ــت را بـــــ ــــبند.                 مـــــــ ــــثلِ یک عکــــــ ـــــسِ فورـــــــ ـــــــی؛           فــــــــ ـــورــ ـــــ ـــــــی ... ادامه مطلب
/ 173 نظر / 26 بازدید

فــــــــرشته زمینی

                      دیـــــــــروز روـــــــی آتـــــــش راه میرفتی                                  امـــــــــروز روــــی آبـــــ                       تعجــــــــبی ندارد کـــــــــــه فــــــــــــردا همــــــــــــراه با پــــــــــرندگان آسمان هــــــــا را تسخـــــــــیر کنی                    ... ادامه مطلب
/ 119 نظر / 29 بازدید

بــــــ ــــاور کن

"عیــــ ـــــن","شــــ ـــــین","قــــــ ـــاف"                                 جـــــ ــــــــدا از هم که باشند                                               هیــــــ ــــچ خاصیـــ ــتیندارند!                          امـــــ ـــا در کنــــ ـــــار هم ... ادامه مطلب
/ 114 نظر / 47 بازدید

پیـــ ــــچ تو پیــ ــــــچ

این پیــــ ــــــــچ را که رد کنیم            به دو راهـــــ ـــی می رسیم.                              تصمیم با تــــ ــــو!                                       عاشــــ ـــقم می مانی؟                         یا ... ادامه مطلب
/ 42 نظر / 31 بازدید
شهریور 94
1 پست
آذر 92
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
11 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
8 پست
آبان 89
1 پست