کلــبه ی مــریــم

به نـام خـدای آفـریـنـنـده ی خــلـیـج هـمـیـشـه پـارس

هــــــــــــــى با تـــــــــــــــوام

هــــــــــــــــی غریبه روــــــــــــــــی کسی دســـــــــــــت گذاشتی که همــــــــــــــــــــــــــه دنیای منه بـــــــــــــــــــی وجدان........ انقدر راحت بهــــــــــــــــــــش نگو عــــــــــــــــــــــــــــزیزم پ.ن:ســــــــــــــــــــلام.............به همـــــــــــــــــــــــه اونیایی که تو این ... ادامه مطلب
/ 49 نظر / 27 بازدید
رفتـــــــــــــــه‌ای وُ من هرچه می‌کِــــشم تمـــــــــــــــام نمی‌شود این درد.   استخوان لای زخـــــــــــــم گذاشته‌ای مگر؟!
/ 74 نظر / 24 بازدید

نامـــــــــــــــــرد

از وقتــــ ی رفته‌ای همه نامــــــ ـَرد شده‌اند حتا این تلـــــ ــفنِ لعنتی که زنــــــــ گ نمی‌زند دیگر! پ.ن:سلام خدا جـــــــونم.......سلـــام تمام امید مریم......دلم ... ادامه مطلب
/ 60 نظر / 29 بازدید
« تنــــــــــــــها شـــــــــــــده‌ام » جمله‌ای کلیـــــــــــــــشه‌ای‌ست؛ امـــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــاور کن تنـــها شده‌ام! پ.ن1:سلام به همه دوستام .............من برگشتم..............امروز صبح مرخص شدم...... دلم واسه همتون تنگ ... ادامه مطلب
/ 40 نظر / 21 بازدید

وزیـــــــــر راه

آقاـــــــــــی وزیـــر باید ــــبروی بمــــــــــــــــیری تمامِ جادّه‌ـــــها را هم اگر صــــــاف کنی او دیگر بـــــرنمی‌گردد! پ.ن:سلام خدا جونم.....امروز مخاطبم فقط تویی........تویی که تو هیچ ... ادامه مطلب
/ 33 نظر / 21 بازدید
شهریور 94
1 پست
آذر 92
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
11 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
8 پست
آبان 89
1 پست