کلــبه ی مــریــم

به نـام خـدای آفـریـنـنـده ی خــلـیـج هـمـیـشـه پـارس

از نوشته های خودم

امروز تمـــــــــــامـــ عکس هایتــــ را سوزاندمـــ…….. گرمای آتــــــش و صورتــــ گــــــــــــر گرفتهــــ تو در میان آتش.........دوباره مرا عاشقـــــــــــــــت کرد "دست ... ادامه مطلب
/ 99 نظر / 30 بازدید

از دســــت نوشته های مریم(خودم)

قــــــــــایـــــــقم درطـــوفان و هیاهوی دریــــــــــــا شکــــــــــستــــ و غــــــــرق شد...... مــــن ماندمـــــــــ و تنهــــــــایی و دریــــــــــای مــــــواج بــــر روی تکـــــــه الــــوار بجـــــــــــا ماندهـــ از ... ادامه مطلب
/ 34 نظر / 24 بازدید

سال گــــــــــرد مرگت عشق مــــن

امــــــــــروز دقیقا یکـــــــــ سال گذشت........ یکــــــــ سال از اخرین بــــاری که گفتـــــی مریــــم خــــــداحافظ...... اووووووووف چقدر بهـــــــم سخــــت گذشت....... ولــــــــــی خدارو هــــــــــزار مرتبه ... ادامه مطلب
/ 75 نظر / 26 بازدید

از نـــــوشته های خودم

مـــــــــن خیلــــــــــی حسودم حتـــــــــــی به لباس تنـــــــــــــــــــــت چـــــــــــون اون روزی هـــــــــــــزار بــــــار بــــــــدنتو لــــــــمس میـــــــــکنه واز بـــــــوی تنـــــــــت مســـــــــــت میشـــــه ولـــــــی مــــــــــن..........تــــــــــــو...... یه دنــــــــــــــــیا فاصلــــه ادامه مطلب
/ 21 نظر / 20 بازدید

آغوش

گرســــنه امگذاشـــــتیتـــــا...حریــــــصم کنی ..!اما...... ندانستی یک عاشـــــــــــق گرسنهبی تحمل که شودبه هر اغوشــــــــــــی چنگ میزند ..! پ.ن:سلاااااااااااااااااااااااااام به همه دوس جوووووووووووووووووونام...... ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 20 بازدید

ایـــــــن پست از نوشته های خودمه

میگــــــــن اگه خورشـــــیدیـــــــــه ریزه نزدیکــــــــــمون بودهمــه چیـــــــــو میـــــــــســـــوزوندولـــــــی خــــــورشید خــــــــانم خبـــــــــــر ندارهیــــــــــکی رو ایـــــــــــن زمـــــــــــــین هســــــــــــــت کــــــــه حتـــیاســـــــــــمشتمـــــــــام وجـــــــــــــــــودمو میــــسوزونــــه
/ 66 نظر / 26 بازدید

مـــــــــــــــچ گـــــــــــــــــیری

بار ها می توانســـــــــــــــتم مچـــــــــــــت را بگیرم ...!ولی در عوض ، دـــــــــــستت را مـــــــــحکم تر می گرفتم .... پ.ن:ایــــــــــــــــن مطلب پ.ن ... ادامه مطلب
/ 54 نظر / 31 بازدید

وفـــــــــــــــا

ســــــــگ بفهمه دوسش داری با وفــــــــــا میشه ادم بفهمه هـــــــــــــــــار میشه پ.ن:واقعـــــــــــــــــــا بعضی وقتها دوس دارم بپرم آقـــــــــــــــــا سگرو ماچ کنم که انقــــــــــــــــدر ... ادامه مطلب
/ 51 نظر / 26 بازدید
شهریور 94
1 پست
آذر 92
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
11 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
8 پست
آبان 89
1 پست