دلتنــــــــــگی

                          دلتــــ  ــــنگ که می‌شوی

                     چشــــ ـــــم‌هایــ ــت را بـــــ ــــبند.

                مـــــــ ــــثلِ یک عکــــــ ـــــسِ فورـــــــ ـــــــی؛

          فــــــــ ـــورــ ـــــ ـــــــی ظاهـــ ــــــــر می شوـــــ ــــ ـــم.

پ.ن:بهرادی سعی کن زود زود دلــــــت تنگ بشه آخه می خــــــــوام بیــــــام  بدو دیگه دارم میـــــــــــــام

/ 173 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رزا

[گل][قلب][ماچ][بغل]

محمد

[چشمک][گل][گل][گل] ممنون کهدوباره سر زدی خوشحالم کردی

سوگند

بیایید روز عشق را از 25 بهمن ( Valentine) به 29 بهمن (سپندار مذگان ايرانيان باستان) منتقل كنيم...بیایید ایرانی باشیم وایرانی بمانیم...بیایید روز سپندارمذگان " روز عشق " را همانند ايرانيان ِ 3000 سال پيش به جاي ولنتاين جشن بگیریم... شما را به وبم دعوت میکنم تا با روز عشق ایرانیان باستان اشنا بشید منتظر حضور گرمتون هستم...[گل][گل]

...ASHKAN...

________________$$$$$ _______________$$$$$__$$________$$$$$$$$ __________$$$$__$$$$___$$_____$$$$$____$$ ______$$$___$$$$________$$_$$$______$$$ ___$$$_$$$$______________$$_______$$$ $$$_$$$$________________$$______$$$ $$$$_________________$$$_____$$$ $$________________$$$_____$$$ $$_____________$$$_____$$$ _$$________$$$$____$$$$ __$$____$$$_____$$$$ ___$$_$$$$___$$$$ ____$$_____$$$$ __$$_____$$$$ $$____$$$$ $$_$$$$ $$$$$_____$$$$$___________$$$$$__________ _________$$$$$$$_________$$$$$$$_________ _________$$$$$$$_________$$$$$$$_________ __________$$$$$___________$$$$$__________ __$$$$_____________________________$$$$__ _$$$$$$___________________________$$$$$$_ __$$$$$$_________________________$$$$$$__ ___$$$$$$_______________________$$$$$$___ ____$$$$$$$___________________$$$$$$$____ ______$$$$$$$_______________$$$$$$$______ _________$$$$$$___________$$$$$$_________ ____________$$$$$$ $$$$$$$$$$$____________ ______________$$$$$$$$$$$$_______________

Majid

´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´¶¶´´´´´...................´´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶¶´´´´´´´´´´,,,,,,,,,,,,,,,,,´´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´´´´´´

Majid

´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´¶¶´´´´´...................´´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶¶´´´´´´´´´´,,,,,,,,,,,,,,,,,´´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´´´´´´

Majid

´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´¶¶ ´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´´´´¶¶´´´´´...................´´´´¶¶ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ ´´¶¶´´´´´´´´´´,,,,,,,,,,,,,,,,,´´´´´´¶¶ ´´¶´´´´´´´´´´´´´´´

حامی

[گل] سلام. دلم واشتون تنگ شده بود. [قلب] شاد باشید