پست های ارسال شده در شهریور سال 1391

دست نوشته خودم

وقتــــــــــــــــی نیستی کمنــــــــــــد گیسوانم  فقطــــــــــــــ بـــرای دار زدنم خــــــــــوب است پــــــس  یا باـــــــــــــید دار زد                   یـــــا                 بایــــــــد این مــــــــــوها را از ته تراشـــــــید   "دست نوشته مریـــ م"
/ 49 نظر / 31 بازدید

از نوشته های خودم

خاطراتـــــــــــــــــــت هرازگــــــــــــاهی در ذهنــــــــــــــــم مثـــــــل لولــــــــــای در قــــــــــــــــژقــــــــــــــــژ صـــــــــدا میدهد کاش روغــــــــــنی بود و صـــــــــدای خاطراتت را خفــــــــــــــــــــــــــــــــــه میکرد "دست نوشته مریم"
/ 55 نظر / 39 بازدید

از نوشته های خودمــــ

قهـــــــــــــو ه ای چشــــــــــــــمات به رنــــــــــــگ قـــــهو ه هــــــــــای قجــــــــــــری ست می شود کمــــــــــــــی در فنجانم حل شــــــــــــــــوی تــــــــا فنجــــــــــانم رنگـــــــــــــ چشــــــــمانت ... ادامه مطلب
/ 38 نظر / 36 بازدید