پست های ارسال شده در مرداد سال 1391

از نوشته های خودم

امروز تمـــــــــــامـــ عکس هایتــــ را سوزاندمـــ…….. گرمای آتــــــش و صورتــــ گــــــــــــر گرفتهــــ تو در میان آتش.........دوباره مرا عاشقـــــــــــــــت کرد "دست ... ادامه مطلب
/ 99 نظر / 34 بازدید