پست های ارسال شده در تیر سال 1391

از دســــت نوشته های مریم(خودم)

قــــــــــایـــــــقم درطـــوفان و هیاهوی دریــــــــــــا شکــــــــــستــــ و غــــــــرق شد...... مــــن ماندمـــــــــ و تنهــــــــایی و دریــــــــــای مــــــواج بــــر روی تکـــــــه الــــوار بجـــــــــــا ماندهـــ از ... ادامه مطلب
/ 34 نظر / 24 بازدید