پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1391

سال گــــــــــرد مرگت عشق مــــن

امــــــــــروز دقیقا یکـــــــــ سال گذشت........ یکــــــــ سال از اخرین بــــاری که گفتـــــی مریــــم خــــــداحافظ...... اووووووووف چقدر بهـــــــم سخــــت گذشت....... ولــــــــــی خدارو هــــــــــزار مرتبه ... ادامه مطلب
/ 75 نظر / 27 بازدید