پست های ارسال شده در اسفند سال 1390

آغوش

گرســــنه امگذاشـــــتیتـــــا...حریــــــصم کنی ..!اما...... ندانستی یک عاشـــــــــــق گرسنهبی تحمل که شودبه هر اغوشــــــــــــی چنگ میزند ..! پ.ن:سلاااااااااااااااااااااااااام به همه دوس جوووووووووووووووووونام...... ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 21 بازدید