پست های ارسال شده در بهمن سال 1390

ایـــــــن پست از نوشته های خودمه

میگــــــــن اگه خورشـــــیدیـــــــــه ریزه نزدیکــــــــــمون بودهمــه چیـــــــــو میـــــــــســـــوزوندولـــــــی خــــــورشید خــــــــانم خبـــــــــــر ندارهیــــــــــکی رو ایـــــــــــن زمـــــــــــــین هســــــــــــــت کــــــــه حتـــیاســـــــــــمشتمـــــــــام وجـــــــــــــــــودمو میــــسوزونــــه
/ 66 نظر / 36 بازدید