پست های ارسال شده در دی سال 1390

مـــــــــــــــچ گـــــــــــــــــیری

بار ها می توانســـــــــــــــتم مچـــــــــــــت را بگیرم ...!ولی در عوض ، دـــــــــــستت را مـــــــــحکم تر می گرفتم .... پ.ن:ایــــــــــــــــن مطلب پ.ن ... ادامه مطلب
/ 54 نظر / 31 بازدید