پست های ارسال شده در آدر سال 1390

وفـــــــــــــــا

ســــــــگ بفهمه دوسش داری با وفــــــــــا میشه ادم بفهمه هـــــــــــــــــار میشه پ.ن:واقعـــــــــــــــــــا بعضی وقتها دوس دارم بپرم آقـــــــــــــــــا سگرو ماچ کنم که انقــــــــــــــــدر ... ادامه مطلب
/ 51 نظر / 26 بازدید

هــــــــــــــى با تـــــــــــــــوام

هــــــــــــــــی غریبه روــــــــــــــــی کسی دســـــــــــــت گذاشتی که همــــــــــــــــــــــــــه دنیای منه بـــــــــــــــــــی وجدان........ انقدر راحت بهــــــــــــــــــــش نگو عــــــــــــــــــــــــــــزیزم پ.ن:ســــــــــــــــــــلام.............به همـــــــــــــــــــــــه اونیایی که تو این ... ادامه مطلب
/ 49 نظر / 27 بازدید