کلــبه ی مــریــم

به نـام خـدای آفـریـنـنـده ی خــلـیـج هـمـیـشـه پـارس

دست نوشته خودم

وقتــــــــــــــــی نیستی کمنــــــــــــد گیسوانم  فقطــــــــــــــ بـــرای دار زدنم خــــــــــوب است پــــــس  یا باـــــــــــــید دار زد                   یـــــا                 بایــــــــد این مــــــــــوها را از ته تراشـــــــید   "دست نوشته مریـــ م"
/ 49 نظر / 35 بازدید

از نوشته های خودم

خاطراتـــــــــــــــــــت هرازگــــــــــــاهی در ذهنــــــــــــــــم مثـــــــل لولــــــــــای در قــــــــــــــــژقــــــــــــــــژ صـــــــــدا میدهد کاش روغــــــــــنی بود و صـــــــــدای خاطراتت را خفــــــــــــــــــــــــــــــــــه میکرد "دست نوشته مریم"
/ 55 نظر / 43 بازدید

از نوشته های خودمــــ

قهـــــــــــــو ه ای چشــــــــــــــمات به رنــــــــــــگ قـــــهو ه هــــــــــای قجــــــــــــری ست می شود کمــــــــــــــی در فنجانم حل شــــــــــــــــوی تــــــــا فنجــــــــــانم رنگـــــــــــــ چشــــــــمانت ... ادامه مطلب
/ 38 نظر / 41 بازدید
شهریور 94
1 پست
آذر 92
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
11 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
8 پست
آبان 89
1 پست